Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je predavanje pod nazivom „Pokreni se, samozaposli se“, 05.04.2016. godine u prostoru Male gradske vijećnice Grada Drniša.

Navedeno predavanje realizirano je u sklopu projekta „Iskoristi svoju kreativnost“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom „Ardura“ iz Šibenika. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Predavanje je za cilj imalo potaknuti mlade ljude u gradu Drnišu na bavljenje poduzetništvom te na samozapošljavanje.

Predavanje je tematski bilo podijeljeno na način da definira pojmove: „radni odnos“ i „(samo)zapošljavanje“, te istakne koje su bitne i poželjne osobine poduzetnika. Također, sudionici su upoznati sa „Garancijom za mlade“, sa aktivnostima CISOK-a, sa potporama za samozapošljavanje HZZ-a, te upozoreni na zamke kod samozapošljavanja.

Predavanje su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.