Predavanje kao početna aktivnost provedbe Projekta ENERGETSKA UČINKOVITOST – ŠTO ZNAM O TOME? održano je na otoku Krapnju, 25.10.2014. u hotelu Spongilia. Sudionici predavanja su imali prigodu čuti detaljne informacije o energetskoj učinkovitosti (EnU) u teoriji i praksi koja se veoma uspješno ostvaruje korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE). U pokazanim primjerima to se ostvaruje prvenstveno primjenom sunčevih pretvornika u toplinsku i električnu energiju čime se izravno pozitivno utječe na zaštitu okoliša (ZO).

U predavanju je istaknuto da je pretvaranje energije sunca u toplinsku energiju (ugradnjom kolektora) i električnu energiju (ugradnjom panela) dokazno učinkovito i isplativo. Mogućnosti primjene sunca kao obnovljivog izvora energije posebno je isplativo u krajevima koji obiluju suncem. Hrvatsko priobalje, Dalmacija i naši otoci imaju visok potencijal primjene, a mogu se koristiti tijekom cijele godine.

Projekt ENERGETSKA UČINKOVITOST – ŠTO ZNAM O TOME?, koji financijski podupire Ministarstvo gospodarstva provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ iz Šibenika u partnerstvu sa Energetskom zadrugom Dalmacija iz Primoštena. Cilj osnivanja i provedbe Projekta je povećanje energetske učinkovitosti upotrebe energije u stambenim i poslovnim zgradama korištenjem obnovljivih izvora energije u Šibensko-kninskoj županiji. To je sukladno CILJU 20-20-20 Europske strategije održivog i uključivog razvoja do 2020., i Akcijskog plana Republike Hrvatske za provedbu toga EU Cilja. Taj Cilj podrazumijeva smanjenje potrošnje energije za 20%, povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20% te smanjenje emisija stakleničkih plinova za 20% do 2020., na što se država Hrvatska obvezala Pristupnim ugovorom u EU.

Cilj 20-20-20 se uspješno provodi u svim državama članicama EU. U Hrvatskoj je u tu svrhu osnovan „Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“ koji potiče primjenu obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Mogućnosti sufinanciranja su do 50% cijene ugradnje solarnih kolektora, a također i za energetsku obnovu stambenih i poslovnih građevina koja se najčešće provodi ugradnjom kvalitetnih prozora i toplinske izolacije što izravno pridonosi ostvarenju toga cilja 20-20-20.

U zaključnom dijelu Predavanja održana je i rasprava o Projektu ENERGETSKA UČINKOVITOST – ŠTO ZNAM O TOME? Sudionici su svojim brojnim komentarima istaknuli zainteresiranost za energetsku učinkovitost, ali i izrazili sumnju u veći zamah energetske obnove. Kao glavni razlozi najčešće se ističu:

  1. Recesija koja već godinama traje i nedostatak novca za investiranje u obnovu
  2. Kompliciran postupak dobivanja potpora
  3. Nepoznavanje stvarnih mogućnosti primjene Energetske učinkovitosti
  4. Nedovoljna javna potpora politike i medija
  5. Slaba koordinacija među tijelima državne i lokalne uprave
  6. Neriješena opća energetska i komunalna infrastruktura u lokalnim zajednicama
  7. Nedovoljan broj mladih ljudi spremnih za poduzetništvo
  8. Nedovoljan broj projekata energetske učinkovitosti
  9. Još uvijek visoke cijene provedbe energetske učinkovitosti
  10. Nedovoljno korištenje EU fondova…

Provoditelj Projekta Udruga mladih Mladi u EU i Energetska zadruga Dalmacija kao partner nastavljaju provedbu Projekta prihvaćaju navedene razloge koji usporavaju energetsku učinkovitost kao poticaj i izazov za iznalaženje unaprjeđenja zbog čega je Projekt i osnovan.