U utorak, 15.prosinca 2015., u prostoru male gradske vijećnice grada Drniša, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je Edukativno predavanje o volonterstvu pod nazivom „Budi aktivan/na“. Predavanje su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, predstavnici Udruge.

Svrha predavanja bila je edukacija mladih i OCD-a s područja Drniša o važnosti volontiranja te njihovo poticanje na uključivanje u volonterske akcije.

Predavači su, među ostalim, pričali o djelatnostima novootvorenih volonterskih ureda u Drnišu i Šibeniku, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, volonterskim knjižicama te obvezi praćenja volonterskog rada, tj. volonterskih sati.

Predavanje „Budi aktivan/aktivna“ održano je u sklopu projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“ koji ima za cilj doprinijeti razvoju OCD-a i volonterstva na području Šibenika i Drniša.

Ovim predavanjem željeli samo potaknuti mlade i ostale građane na volontiranje te ih informirati koju važnost ima volontiranja za pojedinca i društvo u cjelini.