U sklopu projekta “Ekološko-informativni centar” 16. i 17.06. održana je radionica “EU za sve”, dok je 18. i 19.06. održana radionica “Poslovni plan”. Na radionicama su korisnici  naučili osnove o pisanju i apliciranju projekta na EU natječaje, te su savladali osnove pisanja kvalitetnog poslovnog plana.

Projekt je financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,   a u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Iznos odobrenog financiranja je 1.499.885,40 kuna. Projekt će trajati 36 mjeseci, od veljače 2020. do veljače 2023., a provedba projekta je na području teritorija koje pripada gradu Kninu.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski centar - radionica_lipanj

Ekoloski informativni centar memorandumEkolosko informativni centar memorandum 2