Udruga Info zona u suradnji s udrugom mladih „Mladi u EU“, održala je  02. lipnja 2016. u prostoru Informacijskog centra Europe Direct Šibenik LOKALNE KONZULTACIJE.

Na konzultacijama u Šibeniku, sudjelovali su nezaposleni mladi, studenti, mladi u radnom odnosu te predstavnici mladih. Otvoreno se razgovaralo o raznim temama, poput aktualnih problema u društvu, diskriminaciji, ranjivim skupinama, potrebnim kompetencijama i ostalom.

Ono što se može izdvojiti kod mladih u ovoj županiji jest da osjećaju veliki strah i zabrinutost za svoju budućnost koja je uvelike uvjetovana relativno teškim ekonomskim i socijalnim položajem u kojem se nalaze, kao i neadekvatnom aktualnom politikom za mlade. Većina njih smatra da je odlazak u inozemstvo jedino rješenje.

Neke od preporuka koje su sudionici izrekli, bile su izrada strateškog dokumenta za mlade, veća tolerancija prema ranjivim skupinama te promicanje osnovnih društvenih vrijednosti kroz cjelokupni sustav obrazovanja.

Lokalne konzultacije dio su procesa Strukturiranog dijaloga koji uključuje mlade, predstavnike mladih te donositelje odluka.

Riječ je o 18-mjesečnom procesu u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Proces će u konačnici, rezultirati preporukama koje će Vijeće ministara uputiti svim članicama EU na usvajanje.

Navedene konzultacije Info zona provodi u sklopu Regionalnog informativnog centra za mlade.