U cilju što kvalitetnije pripreme za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske održao je 23. travnja 2015. javno savjetovanje sa zainteresiranim predstavnicima organizacija civilnog društva o okvirnom planu natječaja koje planira raspisati u 2015. godini.

Sudjelovalo je više od 80 sudionika, uglavnom predstavnika organizacija civilnoga društva, a raspravljalo se o planiranim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava:
• Podrška organizatorima volontiranja za provedbu programa edukacije koordinatora volontera u OCD-ima i javnim ustanovama
• Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visoko-školskih ustanova za provedbu programa društveno-korisnog učenja (service learning)
• Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I
• Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I
• Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – faza I

Sudionici su upoznati i s mogućim dodatnim pozivima koje Ured za udruge planira raspisati:
• Jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu tretmana u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te provedbu postpenalnog prihvata i resocijalizacije
• Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima
Prezentaciju s javnog savjetovanja preuzmite ovdje. Dodatne komentare na planirane pozive moguće je slati putem e-pošte esf@uzuvrh.hr do 28. travnja 2015. godine (utorak).

 

ured-za-udruge