Završna konferencija projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“ održana je u srijedu, 23.12.2015. u prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku. U sklopu programa  konferencije predstavljene su aktivnosti provedene tijekom projekta.

Posebna pažnja pridana je važnosti utjecaja rezultata projekta na ciljane skupine i korist koju oni dobivaju nakon provedbe istog.

Najvažniji rezultati projekta su otvorenje volonterskog ureda u gradu Drnišu i gradu Šibeniku te uspostava volonterskog portala Šibensko-kninske županije koji sadrži ponudu i potražnju volontera na području Šibensko-kninske županije.

Na konferenciji su se okupili predstavnici udruga sa područja grada Šibenika, volonteri udruge te ostali zainteresirani građani.

Konferenciju su vodili Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih ”Mladi u EU”.