U utorak, 31. siječnja 2023. održana je završna konferencija u sklopu projekta “Ekološko-informativni centar” (UP.02.1.2.01.0021). Konferencija se održala u prostoru Ekološko-informativnom centru u Kninu, Drniška 2b.Provedba projekta je trajala 36 mjeseci, od veljače 2020. do veljače 2023. godine na području grada Knina. 

Glavni cilj ovog projekta je bio povećanje kompetencija i jačanje kapaciteta ciljne skupine kroz provedbu aktivnosti podrške, savjetovanja, informiranja i edukacija kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Ciljna skupina projekta su bile nezaposlene osobe uključujući dugotrajno nezaposlene osobe na području grada Knina.

Na završnoj konferenciji široj javnosti predstavljeni su ostvareni rezultati projekta i provedene aktivnosti koje su utjecale na povećanje socijalnih i poslovnih vještina ciljne skupine, te su podijeljene brošure s rezultatima projekta „Ekološko-informativni centar”.

Nositelj projekta je Ekološka udruga „Krka“ Knin, a vrijednost projekta je 1.499.885,40 kn.

Projekt je 100% financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.