Dana 29.rujna 2014. održana je tribina o građanskom odgoju u prostoru Udruge za pomoć djeci s teškoćama u učenju  „Izvor ljubavi“.  Kroz tribinu je predstavljen rad organizatora, te upoznavanje s Inicijativom o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog predmeta u obrazovni sustav. Također nakon tribine otvorena je rasprava za sve posjetioce. Cilj ove tribine je podizanje svijesti kod javnosti o važnosti građanskog odgoja i obrazovanja.

Složenost promjena koje danas zahvaćaju odgojno-obrazovne sustave u svijetu posljedica su uspostave globalnog tržišta temeljenog na proizvodnji globalno konkurentnog znanja i tehnologija te širenja kulturno pluralnih demokratskih društava uređenih na načelima ljudskih prava, ravnopravnosti i vladavine prava.

Bitno je napomenuti kako je danas u obrazovnim sustavima gotovo svih modernih zemalja građanski odgoj uveden je kao mogući odgovor na smanjenje društvenih problema i izazova s kojima se današnje društvo susreće. GOO priprema djecu i mlade na poštivanje ljudskih prava i preuzimanje odgovornosti, razvija kulturu tolerancije i nenasilja, omogućava im da bolje razumiju društvo u kojem žive, druge kulture te političke procese i donošenje odluka. Nadalje GOO osigurava mladima razvoj osnovnih kompetencija (znanja, vještina te stavova i uvjerenja) koje im pomažu razumiju svijet te doprinesu promjenama u društvu.

Pokretačka snaga današnjih procesa su informirani, visokoobrazovani, kreativni i motivirani građani, a odgoj i obrazovanje ključni je  čimbenik njihova razvoja. U skladu s tim, nužne su promjene u odgoju i prihvaćanju načelo učenja i poučavanja radi stjecanja aplikativnog i transformativnog znanja i vještina koji su otvoreni inovacijama i nadograđivanju sukladno ubrzanim promjenama u društvu, kulturi, gospodarstvu, znanosti i tehnologiji. Takve promjene u pristupu obrazovanja, učenja i poučavanja jamstvo su osiguranja kvalitetnijeg života građana u trima ključnim dimenzijama: privatnoj, društveno-kulturnoj i profesionalnoj.

 

Događaj je zajednički organizirala GOOD inicijativa i udruga mladih „Mladi u EU“.