Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je 18.09.2015. godine u prostoru Informacijskog centra Europe Direct radionicu pod nazivom „Volontiraj i ti“.

Na radionici su pružene sve informacije o volontiranju; tko može volontirati, kome i gdje se javiti za volontiranje, kako naći volontera, kada se izdaje volonterska knjižica te je ujedno predstavljena i nova volonterska stranica koja sadrži ponudu i potražnju za volonterima na području Šibensko-kninske županije. Radionica je bila namijenjena OCD-ima koji rade s djecom i mladima sa područja grada Šibenika te mladima koji žele volontirati.

Navedena radionica organizirana je u sklopu projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“ čije se aktivnosti provode na području gradova Šibenika i Drniša, Šibensko-kninska županija.

Cilj projekta je doprinijeti razvoju OCD-a i volonterstva na području Šibenika i Drniša.