U prostoru male gradske vijećnice u Drnišu, u organizaciji  udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“ 22. i 23.09.2015. godine održana je dvodnevna radionica pod nazivom „Izrada i priprema projekata za ESF te provedba projekata“.

Tema radionice bila  je izrada i priprema projekata za Europski strukturni fond te provedba projekata, a bila je namijenjena OCD-ima koji rade s djecom i mladima na području grada Drniša. Na radionici je sudjelovalo 20-tak predstavnika organizacija civilnog društva.

Navedenu radionicu održala je Aleksandra Janjić, predstavnica Organizacije za građanske inicijative iz Drniša te predavačica na Otvorenom učilištu Algebra Split, sa svrhom jačanja udruga sa područja grada Drniša.

Navedena radionica dio je aktivnosti projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“. Glavni cilj projekta je doprinijeti razvoju OCD-a na području Šibenika i Drniša. Aktivnosti projekta se provode na području gradova Šibenika i Drniša, Šibensko-kninska županija.