U četvrtak (2.2.23.) i petak (3.2.23.) u sklopu projekta Ekološko-informativni centar, održana je radionica „Timski rad i pregovaranje“ za nezaposlene osobe s područja grada Knina. Radionica se održala u prostoru „Ekološko-informativnog-centra“, na adresi Drniška 2b, Knin.

Na radionici su sudionici imali priliku informirati se i naučiti više o timskom radu, kako ostvariti uspješan timski rad, što je to pregovaranje, kako ostvariti uspješnu suradnju i ostvariti dobre rezultate.  Obrađene su teme i o podijeliti zadatka i odgovornosti u timskom radu, kako uspješno međusobno komunicirati, kako najbolje iskoristiti potencijale članova grupe te kako ostvariti najbolju koheziju između svih članova. Kako poboljšati umijeće pregovaranje, kako postići win-win situaciju, koje su faze pregovaranje  su samo neke od tema pregovaranje kojih smo se dotaknuli na radionici.

Kroz prezentaciju i primjerima iz prakse sudionici su usvojili praktična znanja i vještine o timskom radu i pregovaranju.

Cilj radionice je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.