U sklopu projekta “Ekološko-informativni centar” 6. i 7. 09. 2021. održana je radionica “Poslovni plan”. Na radionici su korisnici savladali osnove pisanja kvalitetnog poslovnog plana.

Koliko god dobra ideja bila preduvjet za poslovni uspjeh, važno je izraditi i dobar poslovni plan. Korisnicima je objašnjeno da će kroz izradu poslovnog plana sagledati svoju ideju iz nove, drugačije i jasnije perspektive. Kako prepoznati prilike i rizike u okruženju. Kako napraviti analizu ulaganja te analizu tržišta i konkurencije. Kako definirati ciljeve, predvidjeti probleme i moguća rješenja. Poslovni plan mora biti uvjerljiv, provediv i realan.

Izrada poslovnog plana bitan je korak ako tražite novac od banke ili neke druge financijske institucije. Također ako planirate koristiti mjeru HZZ-a za samozapošljavanje jedan od preduvjete je i izrada poslovnog plana.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Cilj radionice je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.