U sklopu projekta „Ekološko-informativni centar“ održana je radionica „Poslovni plan“ koja je namijenjena nezaposlenim osobama s područja grada Knina i okolice. Radionica se održala 19.12. i 20.12. 2022. u našem Ekološko-informativnom centru na adresi Drniška 2b, Knin.

Na radionici su korisnici saznali koja je svrha i važnost izraditi dobar i kvalitetan poslovni plan, kako napraviti analizu okruženja, prepoznati snage, prilike, prilike i prijetnje. Pojašnjeno im je kako kroz izradu poslovnog plana sagledati svoju ideju iz nove, drugačije i jasnije perspektive, napraviti analizu ulaganja te analizu tržišta i konkurencije, definirati ciljeve, predvidjeti probleme i moguća rješenja te su savladali osnove pisanja kvalitetnog poslovnog plana.

Koliko god dobra ideja bila preduvjet za poslovni uspjeh, važno je izraditi i dobar poslovni plan. Poslovni plan je temeljni dokument kojeg svaki poduzetnik ​​mora imati prije početka novog poduzetničkog pothvata te mora biti uvjerljiv, provediv i realan.

Izrada poslovnog plana bitan je korak ako tražite novac od banke ili neke druge financijske institucije. Također ako planirate koristiti mjeru HZZ-a za samozapošljavanje jedan od preduvjete je i izrada poslovnog plana.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka”. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Cilj radionice je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.