Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je radionicu pod nazivom „Pokreni poslovnu ideju“, 01.04. i 02.04.2016. godine u prostoru Europe Direct.

Navedena radionica realizirana je u sklopu projekta „Iskoristi svoju kreativnost“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom „Ardura“ iz Šibenika. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Radionica je imala za cilj potaknuti sudionike na kreativno razmišljanje i pomoći im u razradi njihovih poslovnih ideja.

Radionica je tematski bila podijeljena tako da u svome teoretskom dijelu objasni što je to poslovna ideja i koje su karakteristike dobre poslovne ideje, kako razlikovati poslovnu ideju od poslovne prilike, te definira pojam poduzetništva i samozapošljavanja. Praktični dio radionice je realiziran kroz metodu brainstorminga i SWOT analizu poslovnih ideja, te razradom poslovne ideje putem alata za samoprocjenu.

Radionicu su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.