Udruga mladih „Mladi u EU“ zajedno sa svojim partnerima Ekološkom udrugom „Krka“ i „CEDRA Split“ organizirala je radionicu iz područja socijalnog i zelenog poduzetništva i sakupljanja, uzgoja i prerade ljekovitog bilja, u sklopu projekta „ZAJEDNO do poduzetništva“.

Na radionici je sudjelovalo 10 mladih nezaposlenih osoba od 18-29 godina starosti sa područja grada Šibenika koji su bili zainteresirani završiti program osposobljavanja za poslove uzgajivača/icu, sakupljača/icu i prerađivača/icu ljekovitog bilja.

Cilj navedenog projekta je putem educiranja i informiranja mladih ljudi sa područja Šibensko-kninske županije o zelenom poduzetništvu i samozapošljavanju te kroz aktivnosti projekta usmjeravati i poticati mlade na aktivno bavljenje zelenim poduzetništvom sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti mladih.

Radionica je održana 19.3.2015. u 11 sati u prostoru ekološko-informativnog centra (Drniška b.b.). Kroz izlet/radionicu upoznali smo mlade sa ljekovitim biljem, pokazali kako se njime rukuje, proces obrade ljekovitog bilja te sa primjerima zelenog poduzetništva, konceptom razrade poduzetničkog plana i programa. Voditelji radionice bili su Dimitrije Dujmović i Snježana Duvančić.

U tijeku je priprema i druge radionice za mlade sa područja grada Knina.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.