Ekološka udruga „Krka“ Knin, održala je 08. lipnja 2016.g. u gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“  radionicu o kompostiranju.

Radionica o kompostiranju je realizirana u sklopu projekta „Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji“. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Šibensko-kninske županije i Bikarca d.o.o.

Na radionici su sudjelovali ekološki osviješteni građani koji su zainteresirani za kompostiranje.

Radionica je imala teoretski i praktični dio. U teorijskom djelu se održala prezentacija o kompostiranju koja je informirala građanstvo o pitanjima što, kada, gdje, kako i zašto kompostirati. U praktičnom djelu zainteresiranim građanima je pokazano slaganje komposta na hrpu.

Kao poticaj za kompostiranje svi sudionici radionice dobili su komposter kako bi sami započeli proces.

Neke od preporuka koje su sudionici izrekli bile su da društvo još uvijek nema dovoljno sluha za kompostiranje. Malo je onih koji su zainteresirani te bi trebalo uključiti jedinice lokalne i regionalne samouprave da pripomognu u osviještenju građana i ukažu na važnost kompostiranja.

Šibenik, 08. lipnja 2016.g