U četvrtak (20.08.) i petak (21.08.) s početkom u 10h održana je dvodnevna radionica “Mi to možemo”. Radionice su se održale na adresi Drniška 2b, u prostoru Ekološko-informativnog centra Krka. Na radionici su sudionici savladali vještine izrade kvalitetnog motivacijskog pisma, životopisa, zamolbe i sl.

Cilj radionice bio je jačanja kompetencija nezaposlenih osoba. Radionica je organizirana u sklopu projekta “Ekološko-informativni centar” kojeg provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin.

Projekt „Ekološko-informativni centar“ je sufinanciran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum - NOVO MINISTARSTVO Ekolosko informativni centar memorandum 2