U Kninu je 02.08. i 06.08.2019., u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“, održana dvodnevna radionica „Komunikacijske vještine“ u sklopu projekta „Pomozi mi danas za bolje sutra“ koji Udruga mladih „Mladi u Europskoj Uniji“ provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“. Radionica je održana zbog potreba educiranja (jačanja kapaciteta) osobnih asistenata na temu komunikacijskih vještina, rješavanja sukoba, problema i izazova pri radu s osobama s invaliditetom.

Radionica je koncipirana na način da se prvi dan predstavi teorijski sadržaj u aspektu komuniciranja a drugi dan na interaktivan način uključi sudionike u temu te im pomogne da na praktičnom primjeru spoznaju kako u praksi izgleda model dobrog i poželjnog komuniciranja. Naglasak je stavljen na komuniciranje s poslodavcem i kolegama na radnom mjestu, aktivno slušanje i reproduciranje primljene informacije, korištenja JA – poruka, te asertivno ponašanje. Voditelji radionice, koja je protekla u ugodnoj atmosferi i pozitivnom ozračju bili su Zoran Bumbak i Vinko Livaković.

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum 2