U sklopu projekta “Ekološko-informativni centar”  u četvrtak (13.10.22.) i  petak (14.10.22.) je održana dvodnevna radionica “EU za sve” za nezaposlene osobe s područja grada Knina. Radionica se održala na adresi Drniška 2b, prostor Ekološko-informativnog centra na Krki. Korisnici su na  radionici imali mogućnost naučiti osnove o pisanju i apliciranju projekta na EU natječaje.

Svi sudionici radionice i ostali nezaposleni mogu i dalje dobiti kontinuiranu podršku u vezi sa traženjem posla, zapošljavanjem i samozapošljavanjem kroz savjetovanje, mentoriranje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

• email – ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hrkutlaca.maja@gmail.commarija.ujakovic@eu-krka-knin.hr

• telefon – 022 664 608

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.