U Drnišu 11.02.2020.godine s početkom u 11:00 h u Hotelu Park  održana je početna konferencija u sklopu ESF projekta „Zajedno smo bolji“, u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II. Nositelj projekta je Liga protiv raka Grada Drniša. Projektom je predviđeno osiguravanje osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke. Usluga će biti pružena za 4 osobe s invaliditetom, a sve temeljem predhodno provedene stručne procjene njihovih potreba. Navedeni projekt će se provoditi 30 mjeseci na području grada Drniša i okolice (Šibensko-kninska županija).

Ovom prilikom javnosti su izneseni opći podaci o projektu, izloženo je što se želi postići projektom i koji su ukupni benefiti za društvenu zajednicu. Definirano je kako će projektom biti obuhvaćena ciljana skupina, a kako krajnji korisnici. Prezentirani su i elementi projekta te je objašnjeno koje aktivnosti obuhvaća svaki od elemenata.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša

 

 

Liga protiv raka Drnis, Vinko