Konjički klub Kolan-udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je početnu konferenciju projekta „Zajedno smo sigurniji II“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt „Zajedno smo sigurniji II“ dio je programa zaželi faza lll koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Šibenik.

Riječ je o projektu kojemu je cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. U sklopu projekta, Konjički klub Kolan je tako, kroz predviđeno trajanje radnog odnosa od šest mjeseci, zaposlio 10 žena koje će se brinuti o ukupno 60 krajnjih korisnika-starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom.

Početna konferencija održala se 09.11.2022. s početkom u 10:00 sati u Društvenom centru u Narančastoj zgradi na adresi: Prilaz tvornici 41, 22 000 Šibenik.

Svrha početne konferencije bila je široj javnosti i svim zainteresiranim sudionicima predstaviti projekt, očekivane ciljeve projekta te tijek projektnih aktivnosti.