Dana 21.05.2020. u Ekološko-informativnom centru održana je početna konferencija projekta “Ekološko-informativni centar”. Svrha početne konferencije bila je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta putem kojih će se povećati kompetencije i ojačati kapaciteti ciljne skupine.

Ciljna skupina su nezaposlene osoba sa područja grada Knina a glavni cilj projekta je provedbom predavanja, radionica i info kampanjom utjecati na povećanje kompetencija nezaposlenih osoba  kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Provedbom predloženog projekta poboljšat će se socioekonomski i životni uvjeti na području grada Knina.

Vrijednost projekta je 1.499.885,40 kn.

Projekt je financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum

Ekolosko informativni centar memorandum 2