Pod predsjedanjem potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić, danas je u Banskim dvorima održana osma sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na sjednici je raspravljen Prijedlog godišnjeg Plana natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Državnog proračuna u 2015. godini, s posebnim osvrtom na komplementarnost s planiranim ulaganjima iz fondova EU i usklađenost s dugoročnim strateškim razvojnim ciljevima Republike Hrvatske vezanima uz smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i osiguranje kvalitetnih uvjeta života, te veću zaposlenost i rast temeljen na korištenju vlastitog znanja. Po usvajanju Državnog proračuna za 2015. -2017. godinu, objavit će se na internetskim stranicama konačni Plan natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2015. godini.
Na temelju provedenih analiza dosadašnjeg utroška sredstava i dostavljenih očitovanja državnih tijela o prioritetnim ulaganjima u 2015. godini, prihvaćen je Prijedlog izdvajanja iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte i programe udruga u 2015. godini. Između ostalog, na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, prihvaćen je prijedlog novog programa financijske podrške udrugama koje izrađuju udžbenike za slijepe i slabovidne učenike i studente. Temeljem usuglašenih prioriteta očekuje se usvajanje Vladine Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu.
Raspravljen je i Nacrt Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, koji je izrađen sukladno obvezama iz novog Zakona o udrugama. Javno savjetovanje o nacrtu Uredbe pokrenut će se u najskorijem roku, nakon dodatnog usuglašavanja među nadležnim državnim tijelima. Očekivano stupanje na snagu Uredbe jest 1. siječnja 2015. godine čime će prestati važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore projektima i programima udruga (NN 16/2007).
Na sjednici su predstavljene i najvažnije izmjene koje donose Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) te Zakon o udrugama (NN 74/2014), uključujući i skoru primjenu odredbi koje se tiču javnosti i transparentnosti financijskih izvješća neprofitnih organizacija.
Konačno, dogovorene su i mjere za poboljšanje zajedničkog informacijskog sustava za praćenje financiranih i ugovorenih projekata i programa udruga iz javnih izvora, kao i dodatne aktivnosti osposobljavanja službenika u državnim tijelima za učinkovito korištenje tog informacijskog sustava u svrhu koordiniranog postupanja u slučaju nepravilnosti i nenamjenskog trošenja sredstava te općenito kvalitetnijeg praćenja ispunjavanja ugovornih obveza i postizanja optimalnih rezultata financiranih projekata i programa.
ured-za-udruge