U sklopu projekta „Zajedno za ispunjeniji dan“ koje provodi Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije, održana je edukacija za osobne asistente, 19.12. u Narančastoj zgradi.

Na edukacijama su polaznicima dane informacije o samom principu neovisnog življenja, na koji način treba pružati i primati navedenu uslugu, koja su prava i obveze korisnika i asistenata. Tematske cjeline edukacije su uvod u osobnu asistenciju, aktivna podrška za osobe s invaliditetom, komunikacijske vještine te rješavanje sukoba.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Kroz aktivnosti projekta šire se pozitivna iskustva osobne asistencije, a korisnici i njihove obitelji imaju svakodnevnu podršku za poboljšanje kvalitete življenja.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

DMS SKZ Memorandum

DMS