Dana 07. srpnja održana je „Živa knjižnica“ ispred „Ekološko-informativnog centra“ u Kninu. „Živa knjižnica“ je dio info kampanje „Nema frke dok je Krke“, a koja se odvija u sklopu projekta „Ekološko-informativni centar“.

Gost predavač „Žive knjižnice“ je bila Irina Sinobad. Irina je uspješno prošla proces samozapošljavanja te nas je iz „prve ruke“ upoznala sa cijelim procesom. Upoznala nas je sa postupkom, uvjetima i mogućim problemima s kojima je moguć susret tijekom procesa samozapošljavanja, te je odgovarala na pitanja znatiželjnih sudionika.

Uz njene savjete sudionici su ojačali svoje poslovne i socijalne vještine te poboljšali svoje izglede na tržištu rada.

Projekt „Ekološko-informativni centar“ je sufinanciran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”. Projekt provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin

Projekt „Ekološko-informativni centar“ provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin. Iznos odobrenog sufinanciranja je 1.499.885,40 kuna. Projekt će trajati 36 mjeseci, od veljače 2020. do veljače 2023., a provedba projekta je na području teritorija koje pripada gradu Kninu.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum

Ekolosko informativni centar memorandum 2