U prostorijama Konjičkog kluba „Kolan“, 29.06.2022. održana je Završna konferencija u sklopu projekta: „Zajedno smo sigurniji“. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici više OCD-a i subjekata s područja Šibensko – kninske županije (osim djelatnika Konjičkog kluba „Kolan“ bili su prisutni i predstavnici RECI, Udruge mladih „Mladi u EU“, Šibenskog potrošača, Udruge umirovljenika Krešimirova Grada, Texomei).

Na Završnoj konferenciji istaknuti su benefiti za ciljnu skupinu i krajnje korisnike te su kroz projektne elemente naznačene odrađene aktivnosti.

Projekt „Zajedno smo sigurniji“ bio je usmjeren na uključivanje žena u nepovoljnom položaju sa područja grada Šibenika na tržište rada te prevenciju rane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih. Projektom ”Zajedno smo sigurniji”, omogućeno je zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine, koje su starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) s područja grada Šibenika te okolnih naselja pružale usluge pomoći u kući. Također, kroz provođenje osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine (za gerontodomaćice), omogućilo im se stjecanje znanja i alata kojima su povećale konkurentnost na tržištu rada, a samim time i svoje šanse za zapošljavanje po završetku projektnih aktivnosti.Vrijednost projekta je 650.061,86 kn, a trajanje 18 mjeseci  (05.01.2021.-05.07.2022.)

Završna konferencija protekla je u ugodnoj atmosferi i pozitivnom ozračju.