Održana je početna konferencija projekta sklopu projekta „Briga o starim I nemoćnim osobama II“ , financiranom od strane Europskog socijalnog fonda,  operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – UP.02.1.1.16.0206.

Projektom kojega provodi Udruga “Za sport” Grada Šibenika omogućio se  pristup zapošljavanju i tržištu rada za 9  žena pripadnica ranjivih skupina, koje su pružale usluge pomoći u kući starijim osobama (54 krajnja korisnika) na području grada Šibenika I općine Primošten.

Kroz svoj rad pripadnice ciljane skupine pružale su aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima kroz pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, dostavi lijekova, plaćanju računa i sl.

Početnoj konferenciji je prisustvovalo 15 osoba koje su informirane oglavnim aktivnostima i ciljevima projekta.