U Zagrebu je 28. travnja 2016. održana rasprava Ureda za udruge Vlade RH s ciljem uključivanja što većeg broja zainteresiranih dionika u pripremu nove Nacionalne strategije.

Zagreb, 28. travnja 2016.

Cilj je javnih rasprava dobiti povratnu informaciju organizacija civilnoga društva o preprekama i izazovima razvoja civilnoga društva u novom četverogodišnjem razdoblju, uz osvrt na provedbu aktualne Nacionalne strategije. Javne rasprave predstavljaju početak procesa izrade nove Nacionalne strategije koji će se nastaviti dodatnim tematskim raspravama tijekom 2016. godine.

Proces će biti okončan internetskim savjetovanjem te usvajanjem Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2017. do 2021. godine u 2017. godini.

Na javnoj raspravi u Zagrebu predstavnice Ureda za udruge, Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja i Stela Fišer Marković, voditeljica Odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje, predstavile su dosadašnji napredak u provedbi aktualne Nacionalne strategije za razdoblje od 2012. do 2016. godine i ključne naglaske rasprava održanih u Rijeci, Splitu i Osijeku u travnju 2016. te razgovarale s predstavnicima organizacija civilnoga društva o aktualnim izazovima i prioritetima, mjerama i aktivnostima u novoj Nacionalnoj strategiji za naredno razdoblje.

Na raspravi je sudjelovalo preko 50 predstavnika organizacija civilnoga društva iz Hrvatske.

U sklopu projekta “Potpora provedbi Nacionalne strategije civilnoga društva” i studijskog posjeta u Hrvatsku i Mađarsku, raspravi je nazočila i delegacija iz Ukrajine sačinjena od predstavnika Ministarstva pravosuđa, Ministarstva mladih i sporta, Kabineta ministara i organizacija civilnoga društva.