U sklopu projekta „Pomozi mi danas za bolje sutra“ koju Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina, održana je edukacija za osobne asistente 22.08. i 23.08. na kojoj se razgovaralo o educiranju vezano za unaprjeđenje kvalitete usluge osobne asistencije, unaprjeđenje znanja i vještina za rad s osobama sa specifičnom vrstom invaliditeta, uvod u osobnu asistenciju, aktivna podrška za osobe s invaliditetom, komunikacijske vještine, rješavanje sukoba, te problemi i izazovi s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Navedena edukacija je održana s ciljem poboljšavanja usluge osobne asistencije nad krajnjim korisnicima. Ovaj projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum 2