Dana 10. ožujka 2015. godine u Banskim dvorima održana je 9. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva na temu podrške neprofitnim medijima u Republici Hrvatskoj.

Predstavnici civilnog društva i tijela državne uprave raspravljali su o unaprjeđenju modela financiranja neprofitnih medija i transparentnom dodjeljivanju sredstava iz javnih izvora za neprofitne medije. Predstavnici civilnog društva naglasili su potrebu za snažnijom financijskom podrškom neprofitnim medijima i za višegodišnjim programima potpore koji bi doprinijeli održivosti neprofitnih medija i njihovoj većoj društvenoj relevantnosti.
Ministarstvo kulture te Agencija/Vijeće za elektroničke medije kao pružatelji financijskih potpora neprofitnim medijima izrazili su spremnost za nastavak dijaloga u svrhu razvoja neprofitnih medija te nastavak razvoja inovativnih modela podrške neprofitnom medijskom sektoru.
Na sjednici je naglašeno da će donošenje Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge doprinijeti i transparentom razvoju sektora neprofitnih medija te da je potreban daljnji dijalog svih zainteresiranih strana kao bi se razmijenile informacije i unaprijedio sustav.
Na sjednici je također najavljeno održavanje Dana otvorenih vrata udruga za 2015. godinu koji će se održati u razdoblju od 27. – 30. svibnja.
ured-za-udruge