Savjet za razvoj civilnoga društva održao je svoju 5. sjednicu u srijedu, 14. svibnja 2014., u zgradi Vlade Republike Hrvatske. Najviše pozornosti prisutnih  pobudila je tema vezana uz provedbu natječaja za financiranje projekata organizacija civilnoga društva, kako iz nacionalnih tako i iz EU sredstava, te je predloženo održavanje tematske sjednice Savjeta, na kojoj bi sudjelovali i predstavnici Tematskih radnih skupina, na temu Strukturni fondovi i civilno društvo.
Ostale teme o kojima se govorilo ticale su se dodjele prostora u državnom vlasništvu za rad udruga, uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole, Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. te Dana otvorenih vrata  udruga 2014., koji se održavaju treću godinu zaredom, od 5. do 7. lipnja 2014.
Detaljnije o sadržaju 5. sjednice Savjeta bit će ubrzo objavljeno u vidu bilješke na podstranicamaSavjeta za razvoj civilnoga društva.
untitled_638298_64