U prostoru Ekološko-informativnog centra, Drniška 2b, dana 08. prosinca 2022. održan je seminar  „Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje” koji je namijenjen nezaposlenim osobama s područja grada Knina i okolice. 

Ovim seminarom smo željeli informirati i upoznati nezaposlene osobe o mogućnostima razvoja održivog te okolišno i društveno odgovornog turizma kao dobru priliku za naš grad i nezaposlene sugrađane. Održivi turizam vidimo kao alat očuvanja tradicije, kulture i prirodnih vrijednosti te kao polugu razvoja čitave zajednice. Razvoj turizma nudi mogućnosti povećanja zaposlenja i stvaranje pozitivnih prilika za samozapošljavanja.

Nezaposleni su se upoznati sa principima održivog turizma i važnošću okolišno odgovornog poslovanja i održivosti kao dugoročnog cilja razvoja čitave zajednice.

Turizam bi trebao postati pametniji, održiviji, zeleniji i aktivniji te zahtjeva angažiranje čitave zajednice i jaku suradnju zainteresiranih pojedinaca, javnog i privatnog sektora. Kroz ovaj i druge projekte, kao što je društveno poduzetništvo Marunuša(https://marunusa.hr/hr/), Ekološka udruga Krka Knin nastoji potaknuti suradnju i pridonijeti tom za našu lokalnu zajednicu važnom cilju. U tome vidimo dobru priliku za dalmatinsko zaleđe, grad Knin i za nezaposlene na području grada Knina.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka”. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Cilj seminara je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.