U prostorijama Ekološko-informativnog centra na Krki, u ugodnom i rustikalnom okruženju, održan je 3.2.2021. seminar “Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje”. Seminar je bio namijenjen nezaposlenim osobama sa područja grada Knina i okolice. U razvoju održivog te okolišno i društveno odgovornog turizma vidimo dobru priliku za naš grad i naše nezaposlene sugrađane. Održivi turizam vidimo kao alat održanja i očuvanja tradicije, kulture, prirode i kao polugu razvoja čitave zajednice.

U diskusiji tokom seminara i razgovoru nakon iznesen je stav kako razvoj takvog turizma zahtjeva angažiranje čitave zajednice i jaku suradnju zainteresiranih pojedinaca, javnog i privatnog sektora. Kroz ovaj i druge projekte, kao što je društveno poduzetništvo, Ekološka udruga Krka Knin nastoji potaknuti suradnju i pridonijeti tom za sve važnom cilju.

Cilj seminara je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum - NOVO MINISTARSTVOEkolosko informativni centar memorandum 2