U prostorijama Ekološko-informativnog centra na obali Krke, u rustikalnom okruženju i ugodnu društvu, održan je 14.1.2022. seminar “Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje”. Seminar je bio namijenjen nezaposlenim osobama sa područja grada Knina i okolice. U razvoju održivog te okolišno i društveno odgovornog turizma vidimo dobru priliku za naš grad i naše nezaposlene sugrađane. Održivi turizam vidimo kao alat održanja i očuvanja tradicije, kulture, prirode i kao polugu razvoja čitave zajednice. Razvoj turizma nudi i mogućnosti zaposlenja za dio nezaposlenih grada Knina.

Razvoj održivog i okolišno odgovornog turizma zahtjeva angažiranje čitave zajednice i jaku suradnju zainteresiranih pojedinaca, javnog i privatnog sektora. Kroz ovaj i druge projekte, kao što je društveno poduzetništvo Marunuša, Ekološka udruga Krka Knin nastoji potaknuti suradnju i pridonijeti tom za našu lokalnu zajednicu važnom cilju. Poželjno bi bilo da iskoristimo i blizinu mora i našu prirodnu i kulturnu baštinu za razvoj i dobrobit naših žitelja. Nezaposleni su upoznati sa principima održivog turizma i važnošću okolišno odgovornog poslovanja i održivosti kao dugoročnog cilja razvoja čitave zajednice.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.