AMPEU

U Zagrebu, 28. siječnja 2016., Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je uvodni sastanak za korisnike programa čiji su projekti financirani na roku 01. listopada 2016. Na sastanku je predstavljeno Područje mladih (KA1) Razmjena mladih, Europska volonterska služba i Područje Mladih (KA3) .

Agencija je korisnike upoznala sa projektnim ciklusom i drugim ugovornim obvezama na koje moraju pripaziti tijekom provedbe Erasmus+ projekata. Potom su održane prezentacije o Načinima praćenja provedbe projekata, Erasmus + platforma projektnih rezultata, Youthpass, Završno izvješće te Mobility tool.

Korisnicima je skrenuta pozornost na važnost diseminacije kao jednog od ključnih elementa za vrednovanje kvalitete provedenih projekata. Za kraj, korisnici su informirani i o načinu na koji se mogu dokazati pokazatelji uspješnosti njihovih projekata. Poseban naglasak stavljen je na pitanja vezana uz odabir partnera, jer upravo u tom području korisnici su imali i najviše pitanja na koja su tom prilikom mogli dobiti odgovor.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici udruge mladih „Mladi u EU“, koja je koordinator i partnerska organizacija na projektu „Together we are stronger 2“ ( područje Mladih KA1- Razmjena mladih).