Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, održala je u petak,12.02.2016, u prostoru Urbanog centra  prvi sastanak Vijeća udruga u 2016. godini.

Sastanku su prisustvovali Majda Ivanda – predstavnica udruge „Izvor ljubavi“, Suzana Živković – predstavnica Udruge „Kolan“, Branko Smrček – predstavnik udruge UHBO-PTSP te predstavnik udruge mladih „Mladi u EU“, Martin Mrša.

Tema sastanka bio je dosadašnji rad Vijeća udruga, utvrđivanje zajedničkih prioritetnih aktivnosti te mogućnosti zajedničkog doprinosa u razvoju civilnog društva na području grada Šibenika.

U uvodnom dijelu sudionici su ukratko opisali koje aktivnosti njihove udruge trenutno provode. Potom su se osvrnuli na rad Vijeća tijekom 2015. godine. Zaključeno je da je Vijeće imalo dobre zamisli te je uspješno krenulo s radom no uslijed velikih obaveza svojih osnivača, nažalost nije ostvarilo sve postavljene ciljeve.

Udruge su se usuglasile u potrebi za boljom suradnjom sa lokalnom samoupravom prema modelu „Slobodne stolice“. „Slobodna stolica“ omogućavala bi predstavnicima organizacija civilnog društva da aktivno sudjeluju na gradskim sjednicama.

Predstavnik „slobodne stolice“ bio bi zadužen za komunikaciju s Gradom Šibenikom,  za  predstavljanje vijeća udruga grada Šibenika lokalnoj upravi, praćenje najava gradskih sjednica, sudjelovanje na istim čime bi se uvelike smatraju poboljšala komunikacija između organizacija civilnoga društva i  gradske uprave.

On ne bi imao pravo odlučivanja na sjednicama ali je ovlašten postavljati  pitanja koja su od interesa za organizacije civilnog društva.

Zaključak sastanka je da će se na sljedećom sastanku utvrditi koraci prema uspostavljanju modela „Slobodne stolice“.

Sastanku su se trebale pridružiti i druge udruge koje aktivno djeluju no zbog svojih obaveza otkazale su dolazak.