Dana 30.06.2014. godine u prostoru Gradske knjižnice Šibenik održan je sastanak udruga grada Šibenika u vremenu od 17.30 do 20 h. Pokretač inicijative osnivanja Vijeća udruga je Udruga mladih „Mladi u EU“ zajedno u suradnji s još pet udruga, udruga „Kamenčići“, udruga „Izvor ljubavi“, „ Aurora“, udruga, udruga , udruga „UHBO-PTSP“ i  udruga „Četiri šape“ .

Uvodnu riječ održao je Martin Mrša predsjednik Udruge „Mladi u EU“ koji je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na njihovom dolasku, te kratko predstavio program osnivanja Vijeća. Istaknuo je  kako jedino zajedničkim snagama možemo doprinijeti povećanju utjecaja civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka. Nadalje, osnivanjem Vijeća  poboljšala bi se međusobna suradnja između samih udruga na području grada Šibenika te suradnja s Gradom. U tu svrhu sazvan je ovaj sastanak i predstavljen program osnivanja Vijeća udruga te provođenja modela „slobodne stolice“ .

„Slobodna stolica“ omogućavala bi predstavnicima organizacija civilnog društva da aktivno sudjeluju na gradskim sjednicama. Predstavnik „slobodne stolice“ bio bi zadužen za komunikaciju s Gradom Šibenikom, za predstavljanje Vijeća udruga grada Šibenika lokalnoj upravi, praćenje najava gradskih  sjednica, sastanaka, sudjelovanje na istim te  dostavljanju zapisnika Vijeću udruga grada Šibenika, ali i  građanima čime bi se  uvelike poboljšala komunikacija između organizacija civilnoga društva i građana s  gradskom upravom. On neće imati pravo odlučivanja na sjednicama ali je ovlašten postavljati  pitanja koja su od interesa za organizacije civilnog društva.

Nakon kratkog uvoda riječ je prepustio Ingi Kukolj  predsjednici Ekološke udruge „Krka“ iz Knina. Inga Kukolj se predstavila prisutnima i upoznala ih s  primjerom dobre prakse osnivanja Vijeća u gradu Kninu. Vijeće udruga grada Knina sačinjavaju  predstavnici svih zainteresiranih udruga s područja grada Knina. Osim tromjesečnih sastanaka Vijeća, stvoren je  online komunikacijski mehanizam za članove Vijeća kroz koje se dijele važne informacije vezane uz rad gradske uprave Grada Knina.

Riječ su dobili i predstavnici prisutnih udruga , od kojih se tražilo  da se kratko predstave te iznesu svoje potrebe i probleme, da ocijene razinu zadovoljstva suradnje sa jedinicama lokalne samouprave, te izraze što misle o osnivanju Vijeća udruga. Na završetku je predana  lista u koju su se mogle upisati sve udruge koje su zainteresirane za učlanjivanje u osnivanje Vijeća te je najavljen drugi sastanak udruga koji će se održati krajem mjeseca kolovoza ove godine.