Šibenik, 22.05.2016.Dana 22.05.2016. godine u prostoru „Narančaste zgrade“ je održan Sajam udruga. Sajam udruga se održao u vremenu od 11 do 14 sati. Na Sajmu su sudjelovale udruge s područja grada Šibenika.

Cilj Sajma udruga je bio da se građanima i široj javnosti približi rad udruga kroz izlaganje vlastitih promotivnih materijala te izravnu interakciju s korisnicima/cama ili zainteresiranim građanima/kama.

U sklopu Sajma, Udruga mladih „Mladi u EU“ je za sudionike organizirala kviz o poznavanju Europske unije i Erasmus+ programa, te radionicu „Razvoj tvoje poduzetničke ideje“, kako bi sudionici mogli izbliza vidjeti sam rad udruge.

Voditelji radionice „Razvoj tvoje poduzetničke ideje“ Martin Mrša i Vinko Livaković su educirali mlade o metodama planiranja i razrade poduzetničkih ideja.

Radionica je organizirana u sklopu provedbe programa Klub mladih „ENTER“, kojeg Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih i Gradom Šibenikom.