Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 27. i 28. studenoga organizirao Regionalni forum „Europa za građane 2014. – 2020.“. Na Regionalnom forumu predstavljene su nove mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog Programa kojim se promiče razvoj europskog građanstva i sudjelovanje građana u razvoju europskih politika kroz umrežavanje, razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija među organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne samouprave, obrazovnim institucijama i ostalim dionicima.

Forum su otvorili Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge, Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova, koji su naglasili važnost europskog građanstva i aktivnosti kojima se promiču europske vrijednosti, posebno kroz oblik suradnje građana, udruga i donositelja odluka.  Program „Europa za građane 2014 – 2020“ predstavila je Cécile Le Clercq iz Glavne uprave za komunikacije Europske komisije.

Na ovom događaju, sudjelovali su predstavnici organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske i zemalja regije – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Slovenije, s ciljem sklapanja partnerstava i razvoja zajedničkih projektnih ideja. Sudionici su imali priliku oblikovati projektne prijedloge s partnerima s kojima će sudjelovati na predstojećim natječajima ovoga Programa.

U nadolazećem razdoblju planirano je kontinuirano održavanje niza regionalnih praktičnih radionica u organizaciji Ureda za udruge koji je, kao Nacionalna kontakt točka za program „Europa za građane“, zadužen za informiranje i pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu Programa.

 

Naslovni telop