Jučer, 21.01.2020 u prostorijama centra za informiranje i savjetovanje u karijeri „CISOK“ održan je okrugli stol u sklopu projekta „Mislimo na njih“.

Na okruglom stolu svi sudionici u projektu Zaželi kao i partneri projekta iznijeli su svoja iskustva. Kako se moglo čuti zaposlene žene su kao i korisnici njihovih usluga jako zadovoljni.

Svi dionici Okruglog stola složni su da je provedba projekta doprinijela kvaliteti života velikog broja stanovnika, pripadnicima teže zapošljivih skupina uključivanjem na tržište rada, a krajnjim korisnicima pružanjem pomoći koja im je prijeko potrebna.

Projekt „Mislimo na njih“, u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanje žena“, vrijedan je 1.751.715,40 kuna, a u potpunosti je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

CK ESF