Ekološka udruga „Krka“ Knin 28. listopada 2020. u dvorani Studentskog doma „Fra Lujo Marun“ održala je okrugli stol „Razvoj usluga za nezaposlene osobe“ sa lokalnim dionicima tržišta rada na području grada Knina u okviru projekta „Ekološko-informativni centar“. Cilj okruglog stola je bio unaprjeđenje usluga za nezaposlene osobe. Zanimalo nas je kako poboljšati usluge namijenjene nezaposlenima kroz suradnju, inovativne izvaninstitucionalne usluge te dinamičan i suvremen pristup nezaposlenim osobama.

Odazvali su se predstavnici područnog ureda HZZ-a, Pučkog otvorenog učilišta Knin, Centra za socijalnu skrb Knin, Udruge sv. Bartolomej, Udruge Zvonimir, Udruge Čarobni svijet, Udruge Mladi u EU. Medijski nas je pratio Radio Knin.

Diskutiralo se o potrebama i osnaživanju nezaposlenih osoba na području grada Knina.

Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum - NOVO MINISTARSTVO Ekolosko informativni centar memorandum 2