Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske nositelj je projekta resocijalizacije ovisnika o drogama. Projekt se odnosio na doškolovanje, prekvalifikaciju i  zapošljavanje liječenih ovisnika.

Ciljana skupina su bile osobe koje su završile neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnici u izvanbolničkom tretmanu. Projekt je  pružao intervenciju u socijalnom uključivanju ovisnika kroz psihosocijalnu podršku, završetak školovanja, prekvalifikaciju i zapošljavanje, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja ili organiziranog stanovanja liječenih ovisnika u stambenoj zajednici.  Cilj projekta bio je stvaranje modela društvene reintegracije ovisnika.

Okrugli stol „Evaluacija i provedba projekta resocijalizacije ovisnika o drogama na razini lokalne zajednice“ održan je u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, 23. Studenog 2015. Predstavljeni su rezultati projekta u razdoblju provedbe, od 19.04.2007.-31.12.2014, a u realizaciju je utrošeno 16.000.000,00kn.

Provoditelj je ocijenio da su korisnici najviše motivirani na školovanje, a javni radovi pokazali su se kao najuspješnija mjera, osobito za korisnike proizašle iz zatvorskog sustava ili terapijskih zajednica.

Međutim, negativno je ocijenjena činjenica da korisnici često nemaju zdravstvenu sposobnost za deficitarna zanimanja.Korisnici žele povećati svoje socijalne vještine, samopouzdanje, ostvariti komunikaciju i odnos s drugim ljudima te dobiti mogućnost  za uključivanje u normalan život.

Generalno gledajući, projekt je doprinio boljem uključivanju ovisnika u društvo te je ocijenjen pozitivno. Okrugli stol zaključen je davanjem prijedloga o umrežavanju te davanjem smjernica u postupanju ustanova za rad sa ciljanom skupinom.