Udruga mladih „Mladi u EU“ predstavila je svoj rad građanima i široj javnosti. U sklopu Dana otvorenih vrata udruga (DOVU), 24. svibnja u vremenu od 9:00 – 16:00 sati, Udruga mladih „Mladi u EU“ u prostoru „Narančaste zgrade“ na adresi Prilaz tvornici 41 u Šibeniku otvorila je svoja vrata građanima i široj javnosti. 

Dani Udruga

Posjetioce DOVU-a informirala je o radu udruge te provedenim projektima. Također smo zainteresiranima podijelili brošure o radu udruge, volontiranju, i Erasmus+ programu.

Posjetioci „Narančaste zgrade“ su imali priliku sudjelovati na radionici „Volonterstvo kao vrijednost“ koja se održala u 12 sati u Dnevnom boravku.

Voditelji radionice, Martin Mrša i Vinko Livaković su sudionike upoznali sa pojmom volonterstva, zakonodavnim okvirom za volontiranje te im pojasnili razliku između volonterskog programa i volonterske akcije kroz primjere dobre prakse Udruge „Mladi u EU“.

Nakon teoretskog dijela radionice, sudionici su podijeljeni u grupe. Kroz brainstorming su iznosili rješenja konkretnih problema iz svoje zajednice te se upoznali sa načinom na koji funkcionira SWOT analiza i kako se primjenjuje u praksi.

Radionica je jedna od aktivnosti projekta TOČKA-Info centar za mlade kojeg Udruga mladih „Mladi u EU“ – nositelj projekta, provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.