Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svim pružateljima usluga socijalne skrbi proslijedilo je Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva te Preporuku postupanja prema specifičnim mjerama zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

Skrećemo pažnju svim pružateljima usluga socijalne skrbi na poslanu uputu kao i potrebu redovitog praćenja preporuka na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr), Ministarstva zdravstva (www.zdravlje.gov.hr) i Ravnateljstva civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr), na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci u svezi koronavirus.

Molimo pridržavati se uputa koje su još uvijek na snazi!

Obavijest organizacijama civilnoga društva – COVID-19

16.3.2020.

Preporuke osobama s invaliditetom i javnosti vezano uz koronavirus Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

19.3.2020.

Odluka o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

20.3.2020.

Opravdanost ograničenja održavanja osobnih odnosa djece smještene u udomiteljske obitelji, ustanove i kod drugih pružatelja socijalnih usluga s roditeljima i/ili članovima obitelji 

Upute obrtima registriranima za obavljanje djelatnosti dadilje

IZVOR: https://mdomsp.gov.hr/