Projekt „Podrškom do zajedništva“ Udruga za znanost i obrazovanje „Scientia populo“ provodi u partnerstvu s hrvatskim zavodom za zapošljavanje i centrom za socijalnu skrb „Knin“.

Očekivani rezultati ovog projekta su:

 • Zaposleno 5 žena pripadnice ciljne skupine
 • 5 žena ciljne skupine završilo osposobljavanje
 • Pružena kontinuirana usluga za 20 krajnjih korisnika (starijih i nemoćnih osoba) u razdoblju od 24 mjeseca
 • Provedeno 96 kontrola krajnjih korisnika na terenu od strane projektnog tima
 • Provedena stručna edukacija „Kvalitetna usluga“ za zaposlene žene (Ciljna skupina)
 • Održana početna i završna konferencija sa ukupno 60 sudionika
 • Izrađeno i distribuirano 500 letaka
 • Provedena promidžba i vidljivost projekta putem web stranice i društvenih mreža
 • Izrađen roll-up baner za potrebe vidljivosti projekta
 • Izrađeno i distribuirano 300 priručnika sa rezultatima projekta
 • Održano 9 sastanaka partnera na projektu
 • Provedeno redovito izvještavanje o projektnim aktivnostima i provedbi projekta
 • Izrađeno 10 kvartalnih izvješća o provedbi projekta i njegovih aktivnosti

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.506.872,00 te je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin

Sccientia-populo-KninhzzCentar-za-socijalnu-skrb-KninMinistarstvo-rada NOVO