Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom, zapošljavaju najmanje 20 radnika uz određene izuzetke propisane Zakonom. Poslodavci su obvezni zaposliti osobe s invaliditetom u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Poslodavac utvrđuje broj osoba s invaliditetom koje bi trebao zaposliti na način da pomnoži ukupan broj radnika posljednjeg dana mjeseca sa 3%. Svoju obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac  može ispuniti zapošljavanjem osobe s invaliditetom, zamjenskom kvotom te plaćanjem propisane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom ili kombinacijom. Osobe s invaliditetom koje su zaposlene potrebno je da  rade najmanje pola radnog vremena (20 sati tjedno). Kod prijave radnika na HZMO u posebnoj rubrici treba označiti da se radi o osobi s invaliditetom te priložiti dokumentaciju o invaliditetu.

Ukoliko poslodavac nije ispunio obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom ili nekom od propisanih zamjenskih kvota, obvezan je platiti mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu koju je trebao zaposliti. Minimalna plaća za 2022. godinu propisana je u iznosu od 4.687,50 kn te naknada iznosi 937,50 kn.

U zamjensku kvotu spada:

  • Učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praktičnoj nastavi kod poslodavca
  • Rehabilitanti na praksi kod poslodavca
  • Studenti s invaliditetom zaposleni prema posebnom propisu
  • Osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • Osobe s invaliditetom čije redovito obrazovanje poslodavac stipendira.
  • Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava.

Poslodavci koji nemaju obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom, a imaju zaposlene osobe s invaliditetom, kao i poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote mogu ostvariti novčanu nagradu propisanu pravilnikom o utvrđivanju kvote.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.