Zadovoljni 1. mjesec 2

Sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva Ured za udruge objavio je 26. studenoga 2019.  Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva koji je bio otvoren do 15. siječnja. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 28. siječnja pregledalo je sve pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta i utvrdilo da je pristigla 41 važeća kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, dok su 2 kandidature bile nevažeće.

Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno s 7. veljače 2020., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknute liste važećih i nevažećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: savjet@udruge.vlada.hr

Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate. Ured za udruge pripremit će i na svojim internetskim stranicama objaviti glasačke listiće, a pojedina udruga može glasovati samo za jedan par kandidata (član/zamjenik člana) i to isključivo u području u kojem udruga djeluje. Glasovanje će se odvijati isključivo slanjem glasačkih listića i druge potrebne dokumentacije putem pošte, a trajat će 15 dana. Nakon prikupljenih i prebrojanih glasova, utvrdit će se konačni prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta iz reda organizacija civilnoga društva, koji će se predložiti Vladi na usvajanje.

Privremena lista važećih kandidatura

Lista nevažećih kandidatura

Pisane vijesti

Izvor: https://udruge.gov.hr/