Obitelj u životu pojedinca ima središnju ulogu, a promjene koje zahvaćaju društvo zahvaćaju i obitelj. Mnoga djeca imaju roditelje koje za kvalitetan odgoj nije nitko osposobio ili se i sami rizično ponašaju. Današnji je brak ugrožen razvodom ili ozbiljnim poremećajima emocionalnih odnosa. Promjene u društvu promijenile su i roditeljske uloge i obiteljsko ozračje. Adolescencija, kao razdoblje sazrijevanja, je produljena jer je mladima otežano ekonomsko osamostaljivanje. Materijalni problemi i nezaposlenost narušavaju mentalno zdravlje obitelji i čine njezine članove nesigurnima. Mladi ljudi u život ulaze emocionalno i socijalno nezreli, a pred njima je zahtjev da se uključe u vrlo složene socijalne sustave. Obitelj je u stalnoj transformaciji: iznutra je izložena prirodnim stresnim utjecajima, a izvana utjecajima koji katkad imaju takve posljedice da ih obitelj ne može riješiti bez društvene pomoći.

Prava roditeljska prevencija zlouporabe droge započinje takoreći od prvoga djetetova plača jer već tada počinje izgrađivanje odnosa istinskog povjerenja. Ozračje povjerenja u obitelji i dobar roditeljski uzor ponašanja najbolja je prevencija bilo kakva oblika devijantnog ponašanja. Roditelj koji ne koristi legalizirane droge, koji za svaku sitnicu ne poseže za lijekovima, svojim ponašanjem umanjuje rizik djetetova posezanja za drogom.

Memorandum za Vinka 1