Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se 8. svibnja, na dan na koji je 1828. godine rođen Henry Dunant – osnivač Međunarodnog pokreta. Misija Međunarodne federacije je poboljšati život ugroženih mobilizacijom snage humanosti. Rad Međunarodne federacije usmjeren je na četiri osnovna područja djelovanja:

  • promocija temeljnih načela Pokreta i humanitarnih vrijednosti;
  • odgovor na katastrofe;
  • priprema za djelovanje u katastrofama te
  • pomoć u zaštiti zdravlja i socijalnoj skrbi.

U Šibeniku će se u sklopu toga 08. svibnja 2019. godine ispred prostorija Hrvatskog Crvenog križa – društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije biti organizirano mjerenje krvnog tlaka u vremenu od 10:30 do 12h. Također će se na Info pultu dijeliti letci u sklopu projekta “Mislimo na njih” koje Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb Šibenik.

Podsjetimo, Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik provodi projekt „Mislimo na njih“ u kojemu ukupno 10 žena pripadnika ciljane skupine omogućuje rad na razdoblje od 24 mjeseca u kojem olakšavaju život krajnjih korisnika, tj. starijih i nemoćnih na području Šibensko-kninske županije. Korisnicima pomažu u obavljanju svakodnevnih poslova te brinu o higijeni  i čišćenju stambenog prostora što im uvelike olakšava život u starije dane.

 

CK ESF